Trabajo vital de por vida (white) FINAL.

Ano ang isang PSW

Ang mga PSW ay mapagmalasakit, ang mga PSW ay maalagain, ang mga PSW ay nakatuon sa pagpapabuti ng mga buhay sa paligid nila. Para bang ikaw ito? Maging isang PSW ngayon at Maghanapbuhay at Magbigay-buhay.

 

Ang pagiging PSW ay nangangahulugang palaging makasisigurong may maganda kang trabaho, at sa tuwing papasok ka sa trabaho, makakatulong ka sa pagpapabuti ng buhay ng iba. Ang pagiging Personal Support Worker sa Ontario ay nangangahulugang kailangan mong Maghanapbuhay at Magbigay-buhay. 

 

Nakikinabang ang isang PSW sa ilang dekada ng seguridad sa trabaho. Mayroong trabaho saanman sa Ontario at maraming oportunidad na tumaas pa ang ranggo. At bawat araw, magkakaroon ka ng pagkakataong magamit ang iyong pinakamahusay na kasanayan: ang iyong malasakit para sa iba. 

 

Ang PSW ay isang perpektong trabaho para sa mga taong papasok, muling papasok o gustong tahakin ang sarili nilang landas sa workforce. Isa itong trabahong hindi maaaring kunin sa labas, i-automate, o gawin sa pamamagitan ng makina. Palaging magkakaroon ng pangangailangan para sa mga mapagmalasakit na taong tulad mo. Maging isang PSW ngayon at Maghanapbuhay at Magbigay-buhay.

 

Ang tungkulin ng PSW sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay matatag na lumalaki. Tayo ang mga kamay at puso ng pangangalagang pangkalusugan sa Ontario. Bawat araw, nagbabantay tayo ng milyun-milyong tao at lumalaki lang ang demand para sa ating mga serbisyo. 

 

“Kahit na ang kasiyahan lang ng pagtulong sa isang tao, at alam mong may nagawa ka para sa isang tao na hindi niya kayang gawin nang mag-isa. Napaganda mo ang araw niya.”

-Jerome, PSW sa loob ng 10+ taon

Trabajo vital de por vida (white) FINAL.

ay tungkol sa pagtiyak na alam ng lahat ang mga available na oportunidad para sa mga Personal Support Worker. Sa site na ito, makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung anong mga oportunidad ang available sa industriya ng personal na suporta, kung gaano kadaling makahanap ng trabaho, at sa magiging makabuluhang epekto mo sa mga buhay ng mga tao bilang isang PSW.

Trabajo vital de por vida (colour).png

ay tungkol sa pagtiyak na alam ng lahat ang mga available na oportunidad para sa mga Personal Support Worker. Sa site na ito, makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung anong mga oportunidad ang available sa industriya ng personal na suporta, kung gaano kadaling makahanap ng trabaho, at sa magiging makabuluhang epekto mo sa mga buhay ng mga tao bilang isang PSW.