Tungkol sa Amin

Ang Maghanapbuhay, Magbigay-buhay ay isang campaign na sinimulan ng Home Care Ontario at ng Ontario Community Support Association (OCSA) upang magbigay-kaalaman tungkol sa mga oportunidad at benepisyo ng pagiging isang Personal Support Worker (PSW). 

 

Kinakatawan namin ang mga mapagmalasakit at masipag na PSW at iba pang propesyonal sa pangangalaga sa tahanan na nagbibigay ng kinakailangan at mahalagang pangangalaga sa lahat ng pasyente sa buong probinsya.

80%

Ang porsyento ng mga PSW na nagsabing irerekomenda nila ang pagiging isang PSW dahil sa oportunidad na makagawa ng kaibahan sa mga buhay ng mga tao.

(Survey ng Home Care Ontario)

Ang kinabukasan ng mga PSW sa Ontario

Dumarami na ang matatanda sa populasyon ng Ontario. Nangangahulugan itong lumalaki ang ating mga pangangailangan para sa pangangalaga sa tahanan at dumarami ang mga oportunidad sa trabaho para sa Mga Personal Support Worker. Inilunsad namin ang kampanyang Maghanapbuhay, Magbigay-buhay upang ipakalat ang balita at ibigay ang lahat ng kinakailangang resource sa iisang lugar para sa mga taong nag-iisip na pumasok sa isang karera sa pangangalagang pangkalusugan. Ano ba talaga ang isang PSW? Ano ang mga benepisyo? Gaano katagal bago ako makapagtrabaho? Sasagutin namin ang lahat ng iyong tanong at tutulungan ka naming gawin ang pinakamahalagang desisyon sa buhay mo.

 

Ang Mga Personal Support Worker ay nagmumula sa lahat ng kalagayan. May ilang katatapos lang sa high school at may ilang nagsisimula ng kanilang pangalawang karera. May ilang humahayo para maging mga doktor at nurse o nagkakaroon ng iba pang tungkulin sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Ngunit paano ka man naging isang PSW o saan ka man pupunta sa pamamagitan nito, papasok ka sa isang karerang may maikling proseso ng pagsasanay, flexible na iskedyul sa trabaho, mahusay na seguridad sa trabaho, at pagkakataong gumawa ng positibong kaibahan sa mga buhay ng ibang tao bawat araw.

Trabajo vital de por vida (colour).png

ay tungkol sa pagtiyak na alam ng lahat ang mga available na oportunidad para sa mga Personal Support Worker. Sa site na ito, makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung anong mga oportunidad ang available sa industriya ng personal na suporta, kung gaano kadaling makahanap ng trabaho, at sa magiging makabuluhang epekto mo sa mga buhay ng mga tao bilang isang PSW.