Mga Madalas Itanong

Sino ang inaalagaan ng mga PSW?

Depende sa kung saan mo pipiliing magtrabaho, iba-iba ang magiging edad, kakayahan, at kinakailangang suporta ng iyong mga pasyente. May ilang nagpapagaling mula sa isang sakit o pinsala at mangangailangan lang ng panandaliang tulong. May ibang namumuhay nang mayroong mga mas permanenteng kundisyon at nangangailangan ng pang-araw-araw na tulong. Ang mga pasyente ay maaaring may mga kapansanan sa paglaki, o may limitasyon sa pag-iisip. May ibang pasyenteng nangangailangan ng palliative na pangangalaga, nagpapagaling mula sa mga operasyon, mga nanay na nangangailangan ng perinatal na pangangalaga para sa mga bagong silang, o matatandang pasyenteng may dementia. 

Sino ang maaaring maging PSW?

Ang sinumang interesado sa isang matatag na karera sa pagtulong sa ibang tao ay maaaring maging PSW. Hindi kailangan para sa Mga Personal Support Worker ng degree na kolehiyo o unibersidad, bagama't available ang mga programa sa pagsasanay. Ang pangunahing kinakailangan para sa isang PSW ay ang iyong pagiging mapagmalasakit at lubos na pag-aalala sa kaginhawaan at mga pangangailangan ng mga pasyente.

Paano ako magiging isang PSW?

Ang pinakamadaling paraan ay kumuha ng maikling kurso. Bagama't walang certificate o diploma para sa mga PSW na may mandato ng probinsya, mayroong iba't ibang programa ng pagsasanay na hino-host ng mga pampubliko at pribadong community college pati na rin ng mga regional school board. Kadalasan ay nangangailangan ang mga programang ito ng Ontario Secondary School Diploma (OSSD) o katumbas, at karaniwang nangangailangan ng grade 12 English credit at nagreresulta sa iyong unang placement sa trabaho bilang isang PSW.

Upang i-access ang impormasyon tungkol sa mga programa ng pagsasanay, mangyaring mag-click dito.

Saan nagtatrabaho ang mga PSW?

Nagtatrabaho ang mga PSW sa buong Ontario, sa iba't ibang kapaligiran. Nakasalalay sa iyo kung gusto mong magtrabaho sa mga ospital, nursing home, tahanan ng pangmatagalang pangangalaga, isang pangkomunidad na kapaligiran o tahanan ng pasyente. 

Magkano ang sahod ng isang PSW?

Iba-iba ang mga sahod ng Personal Support Worker depende sa iyong employer at sa uri ng pangangalagang ibinibigay mo. Ang mga karaniwang panimulang sahod ay nasa humigit-kumulang $28,000 kada taon at maaaring kumita ang mga may karanasang PSW ng hanggang $60,000 kada taon.

“Balewala lang sa akin ang pag-aalaga ng mga tao. Natural na ito sa akin.” 

 

-Sally, PSW sa loob ng 2 taon

Trabajo vital de por vida (colour).png

ay tungkol sa pagtiyak na alam ng lahat ang mga available na oportunidad para sa mga Personal Support Worker. Sa site na ito, makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung anong mga oportunidad ang available sa industriya ng personal na suporta, kung gaano kadaling makahanap ng trabaho, at sa magiging makabuluhang epekto mo sa mga buhay ng mga tao bilang isang PSW.