Mga Programa ng Pagsasanay at Madudulugan

Kinakailangan para sa mga pangkolehiyong programa ng Ontario sa Personal Support Worker ang isang Ontario Secondary School Diploma (OSSD) o katumbas, at karaniwan ay kinakailangan ng grade 12 English credit. Maaaring kabilang sa mga karagdagang inirerekomenda o kinakailangang credit ang senior biology, communications o health. 

Walang certificate o diploma para sa mga Personal Support Worker (PSW) na may mandato ng probinsya, ngunit may iba't ibang programa ng pagsasanay na hino-host ng mga pampubliko at pribadong institusyon, kabilang ang sumusunod:

Pakitandaan: Hindi kinikilala ng Probinsya ng Ontario ang anumang programa ng pagsasanay sa PSW bilang isang diploma o opisyal na certification, dahil hindi pinapangasiwaan ang Mga Personal Support Worker.

indeedblog_facebook 2.png
Workopolis_logo-0022.png
SimplyHired-logo.png
logo.png
0x0.png
1200px-Kijiji_(ca)_Logo_2019.svg.png

Mga Karagdagang Madudulugan

logo_home.png
ocsalogo.jpg
Trabajo vital de por vida (colour).png

ay tungkol sa pagtiyak na alam ng lahat ang mga available na oportunidad para sa mga Personal Support Worker. Sa site na ito, makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung anong mga oportunidad ang available sa industriya ng personal na suporta, kung gaano kadaling makahanap ng trabaho, at sa magiging makabuluhang epekto mo sa mga buhay ng mga tao bilang isang PSW.