Bakit Ka Dapat Maging isang PSW

Seguridad sa Trabaho

May kakulangan sa mga PSW sa Ontario, kaya mayroong available na trabaho kaagad para sa iyo. Saan ka man nakatira, may mga tao sa iyong komunidad na nangangailangan ng iyong tulong. At sa pagtanda ng ating populasyon, patuloy na lalaki ang demand para sa mga PSW. Tataas ang demand para sa iyong mga kasanayan bilang isang PSW at maaaring hindi ka na magkaroon ng problema sa paghahanap ng trabaho sa loob ng ilang dekada.

Flexible na mga oras 

Gusto mo ba ng karera kung saan isasaalang-alang ang iyong saloobin sa iyong iskedyul? Sa ilang sitwasyon, maaari pa ngang piliin ng mga PSW ang sarili nilang oras. Bilang isang PSW, maaari mong sabihin sa iyong employer kung kailan ka available para magtrabaho. Gusto mong tuwing hapon lang magtrabaho? Tuwing umaga? Tuwing weekend? Bilang isang PSW, magtatrabaho ka lang kung kailan mo gusto.

Mabilis at madaling pagsasanay

Maaari kang maging isang certified na PSW sa loob lang ng 4 na buwan. Mangyaring tingnan ang aming Page ng Programa sa Pagsasanay at Mga Resource upang matuto pa tungkol sa mga programa ng pribado o pampublikong kolehiyo o school board na malapit sa iyo. Walang certificate o diploma para sa mga PSW na may mandato ng probinsya at tumatagal ang mga kurso mula 4 na buwan hanggang isang taon. 

Kasiya-siyang Trabaho

Isipin mong uuwi ka galing trabaho at alam mong hindi ka lang kumita —napasaya mo ang araw ng isang tao. Hindi marami ang trabahong makakapagbigay sa iyo ng pagkakataong makagawa ng tunay na kaibahan na tulad noon, sa araw-araw. Ang mga PSW ay nagbibigay ng makabuluhan at mapagmalasakit na pangangalagang nakakagawa ng malaking kaibahan sa mga buhay ng kanilang mga pasyente. 

Mga Oportunidad para Mag-specialize

Palaging natututo sa trabaho ang mga PSW. Marami ang pinipiling paunlarin ang kanilang mga karera sa pamamagitan ng pagtuon sa isang partikular na larangan ng pangangalaga. Halimbawa, ang isang PSW na partikular na interesado tungkol sa pagkabulag ay maaaring mag-specialize sa pangangalaga para sa mga taong maaaring bulag o may kapansanan sa paningin. Upang matuto pa, mag-click dito.

Pagkakaroon ng Mga Tunay na Koneksyon

Nakikilala ng mga PSW ang kanilang mga kliyente nang one-on-one at madalas silang nakakabuo ng malalim at may tiwalang ugnayan.

Paggawa ng Kaibahan

Hindi maaaring hindi mapansin ang trabaho ng isang PSW. Ang mga PSW ay naaalala at lubos na pinapahalagahan ng mga pasyente at ng kanilang mga pamilya para sa mahalagang trabahong ginagawa nila.

Trabajo vital de por vida (colour).png

ay tungkol sa pagtiyak na alam ng lahat ang mga available na oportunidad para sa mga Personal Support Worker. Sa site na ito, makakakita ka ng impormasyon tungkol sa kung anong mga oportunidad ang available sa industriya ng personal na suporta, kung gaano kadaling makahanap ng trabaho, at sa magiging makabuluhang epekto mo sa mga buhay ng mga tao bilang isang PSW.