"ਹਰ  ਰੋਜ਼ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀਮੰਗ ਹੈ, ਅਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ।"

"ਗਾਹਕਾਂ  ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।"

"ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ,ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਅਰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

"ਨੌਕਰੀ  ਦੀ ਲਚਕਤਾ, ਇਹ 24/7 ਹੈ।ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ, ਰਾਤ  ​​ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।"

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ  ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਲਿਆਵੇ।
ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ  ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਕਰੀਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ—ਤੁਸੀਂਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

PSW ਬਣੋ

ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ, ਜਾਂ PSWs, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।PSW ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।PSWs ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।PSWs ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, PSWs ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ PSW ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ PSW ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

PSW ਬਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।