Saan nagtratrabaho ang mga PSW?

Gumaganap ng gawain ang mga PSW sa lahat ng kaayusan ng pangangalaga ng kalusugan, kasama ang:

Pribadong mga tahanan: Ang mga PSW na nangangalaga sa tahanan ay bumibisita sa mga tao sa mga tahanan at apartment nila

Mga Ospital: Ang mga PSW na nangangalaga sa ospital ay bahagi ng mas malawak na pangkat sa pangangalaga ng kalusugan at tumutulong na mangalaga sa mga pasyenteng maaaring nagpapagaling sa pag-opera o nakaharap sa paulit-ulit na sakit

Mga tahanan ng pangmatagalang pangangalaga: Sa tahanan ng pangmatagalang pangangalaga, esensiyal ang mga PSW sa pagbibigay sa mga residente ng buhay na mataas ang kalidad, kadalasang bumubuo ng malakas na bigkis sa mga taong kanilang pinaglilingkuran

Mga kaayusan ng pangangalaga sakomunidad: Sa mga kaayusan ng pangangalaga sa komunidad, gumaganap ng iba’t ibang tungkulin ang mga PSW para matulungan ang mga pasyenteng magkaroon at mabawi ang kalayaan at mabuhay nang mas maginhawa